Nepal National Football Team for LAOS Friendly

FINAL SQUAD:

GKs: Kiran Chemjong, Bikesh Kuthu

DEFs: Rabin Shrestha, Devendra Tamang, Ananta Tamang, Aditya Chaudhary, Kamal Shrestha. Biraj Maharjan

MFs: Jagajeet Shrestha, Anjan Bista, Bikram Lama, Heman Gurung, Bishal Rai, Rajendra Rawal, Sujal Shrestha, Prakash Budhathoki

FWDs: Anil Gurung (Captain), Bharat Khawas, Nawayug Shrestha, Sunil Bal

 

HEAD COACH: Gyotoku Koji

COACH: Raju Kaji Shakya

GK Coach: Ujjwal Manandhar

Team Manager: Birat Jung Shahi