Women Association

S.N. Name Designation
1 Bindra Dewan President
2 Pramila Singh Senior Vice President
3 Rama Bhattarai Vice President
4 Jamuna Gurung Vice President
5 Pema Dolma Lama General Secretary
6 Sarala Shrestha Secretary
7 Bina Shrestha Treasurer
8 Nandakala Thapa Magar Deputy Treasurer
9 Saraswoti Pradhan Member
10 Kalpana Piya Shrestha Member
11 Mira Chaudhary Member
12 Kiran Rana Member
13 Dipa Adhikari Member
14 Kamala Hirachan Member
15 Sangina Baidhya Member
16 Luna Pradhan Member
17 Lila Thapa Member