Women Association

S.N. Name Designation
1 Pema Dolma Lama President
2 Pramila Singh Shrestha Vice President
3 Luna Pradhan Vice President
4 Kamala Hirachan Thakali Vice President
5 Brinda Dewan Member
6 Dipa Chhetri Member
7 Sarila Shrestha Maleku Member
8 Saraswoti Shrestha Member
9 Lila Maya Thapa Member
10 Chandra Bhandari Member
11 Bina Shrestha Member
12 Dipa Adhikari Member
13 Manmaya Limbu Member