Dhanusa

About

Location: Dhanusa

Contact: 9854023826

Email: Kebalmukhiya1@gmail.com

Committee

President: RAM KEBAL MUKHIYA

Secretary:

2076 League Playing Clubs

 1. SHREE CHIRESHWOR SPORTS CLUB
 2. JANAKPUR SPORTS CLUB
 3. MAHABIR SPORTS CLUB
 4. SHREE UNNATISIL YUWA CLUB
 5. SHREE BAN DEVI MAI YUWA CLUB
 6. SHREE NEW JANA SHAKTI YUWA CLUB
 7. SANYUKTA YUWA PARIWAR
 8. SHREE MANI MANDAP YUWA CLUB
 9. DHANUSA SHANTI SAMAJ
 10. YAGYA BHUMI YUWA SAMAJ

League Clubs:

 1. JANAKPUR SPORTS CLUB
 2. SHREE BAN DEVI MAI YUWA CLUB
 3. DHANUSA SHANTI SAMAJ
 4. MAHABIR SPORTS CLUB
 5. SHREE UNNATISIL YUWA CLUB
 6. SHREE MANI MANDAP YUWA CLUB

Knockout Clubs:

 1. YAGYA BHUMI YUWA SAMAJ
 2. SHREE CHIRESHWOR SPORTS CLUB
 3. SANYUKTA YUWA PARIWAR
 4. SHREE NEW JANA SHAKTI YUWA CLUB